Отдаете

EUR
Мин: 200 EUR

Получаете

OMG
Резерв: 157883 OMG

Детали обмена

Курс: 1.8136 EUR - 1 OMG