Отдаете

OMG

Получаете

AMD
Мин: 25000 AMD

Детали обмена

Курс: 1 OMG - 533.4554 AMD