Отдаете

OMG
Мин: 146 OMG

Получаете

USDC
Резерв: 1269536 USDC

Детали обмена

Курс: 1 OMG - 1.6983348 USDC