Отдаете

ETH
Мин: 0.07465493 ETH

Получаете

OMG
Резерв: 157883 OMG

Детали обмена

Курс: 1 ETH - 932.33980745 OMG