Отдаете

ADA
Мин: 701 ADA

Получаете

USDC
Резерв: 1269938 USDC

Детали обмена

Курс: 2.75784899 ADA - 1 USDC