Отдаете

ADA
Мин: 685 ADA

Получаете

XLM
Резерв: 57887 XLM

Детали обмена

Курс: 1 ADA - 3.19907449 XLM