Отдаете

ADA
Мин: 342 ADA

Получаете

OMG
Резерв: 157883 OMG

Детали обмена

Курс: 4.37680961 ADA - 1 OMG