Отдаете

ADA
Мин: 684 ADA

Получаете

BNB
Резерв: 3028 BNB

Детали обмена

Курс: 877.93475184 ADA - 1 BNB