Отдаете

BNB

Получаете

AMD
Мин: 40000 AMD

Детали обмена

Курс: 1 BNB - 97909.6606 AMD