Давам

ETH
Мин: 0.17943811 ETH

Получавате

LINK
Резерва: 4874 LINK

Подробности по обмяната

Курс: 1 ETH - 215.15631936 LINK