Отдаете

BNB
Мин: 0.771768 BNB

Получаете

KZT
Резерв: 96424668 KZT

Детали обмена

Курс: 1 BNB - 101880.8777 KZT