Отдаете

BNB
Мин: 0.770691 BNB

Получаете

DAI
Резерв: 8010683 DAI

Детали обмена

Курс: 1 BNB - 322.01877569 DAI